Blue Flower

W dniu 19 października 2021 r w obiektach sportowych LO nr X odbyło się czwarte spotkanie w ramach ”Warsztatów z Fistballem Dla Dzieci i Młodzieży w 2021„  w których uczestniczyło przeszło 100 uczestników wraz z kibicami (młodzież LO nr X – 80  uczniów i uczennic, klasa I i II , dwie grupy  z uwagi na trwające obostrzenia związane z trwającą pandemią).
Uroczystego otwarcia Warsztatów dokonali: - Ewa Piwnik wicedyrektor LO Nr X , -Bohdan Aniszczyk  Przewodniczący WSZS, Robert Szczerbaniuk Prezes Fistball Polska, którzy życzyli zgromadzonym aktywnego udziału w warsztatach i  dużo wrażeń związanych z nową dyscypliną sportową.

Po ceremonii otwarcia głos zabrał przedstawiciel Instytutu Rehabilitacji Medycznej i Sportowej, który poinformował młodzież, w jaki sposób będzie wyglądała diagnoza dotycząca oceny postawy ciała i zdiagnozowaniu dysfunkcji  i zaburzeń posturalnych.
W dalszej części warsztatów wszyscy uczestnicy wzięli udział w rozgrzewce poprowadzonej przez Roberta Szczerbaniuka. Po rozgrzewce młodzież została podzielona na grupy, w których rozpoczęły się zajęcia. Prowadzący zaprezentowali uczestnikom podstawowe przepisy fistaballa i  następnie zaprosili ich na wspólne ćwiczenia: prawidłowe odbijanie piłki, zagrywka i atak.
Na zakończenie zajęć został zorganizowany krótki mecz pokazowy oraz  mecze, w których uczestniczyli wszyscy uczestnicy warsztatów.
Równolegle z prowadzonymi zajęciami /warsztatami/ w wydzielonej sali  odbywała  się diagnoza, w której wzięli udział uczestnicy warsztatów posiadający stosowne zezwolenia (uczestniczyło w diagnozie 80 osób) . Wyniki z przeprowadzonej diagnozy specjalny wydruk z opisem i zaleceniami zostanie przesłany mailem do zainteresowanych.
Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki związane z warsztatami (certyfikaty i  koszulki).
Wrocławski Szkolny Związek  Sportowy wyraża słowa podziękowania Dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego Nr X  oraz nauczycielom w-f  a zwłaszcza Bożenie Boguckiej za udzielną pomoc przy realizacji warsztatów.
Zapraszamy na kolejne Warsztaty z Fistballem, które odbędą się w dniu 27 października 2021 r na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 32 we Wrocławiu przy ulicy Kłodzkiej w godzinach 10 - 13.
Tutaj galeria zdjęć.