Blue Flower

W dniu 02 czerwca warsztaty RUBY TAG 2021 zagościły ponownie do Szkoły Podstawowej Nr 23.
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV, którzy mieli możliwość w praktyczny sposób poznać nową dyscyplinę sportu, ponadto w trakcie trwania szkolenia dzieci miały możliwość skorzystania z diagnozy pod kątem wad postawy oraz wzorca posturalnego połączonego z oceną uszkodzenia stawów z zastosowaniem aparatury Instytutu Rehabilitacji Medycznej i Sportowej.
Łącznie w zajęciach wzięło udział 40 uczniów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe koszulki.