SZYBKA PIĄTKA!

Gracz ustawiony jest w półkolu pod obręczą bez piłki. Na 5 stacjach ustawione są piłki według diagramu 1 – piłki rozlokowane są w dwóch narożnikach (kornery), na skrzydłach (45) oraz na środku (top, oś) za podstawki służą kółka ringo. Za zadanie ma jak najszybciej dotrzeć do piłki, następnie oddać celny rzut w dowolny sposób. Może zakończyć akcje po kozłowaniu dwutaktem lub rzucić z dowolnej pozycji. Po niecelnym rzucie stara się jak najszybciej zebrać i dobić piłkę (może kozłować). Po zaliczeniu pierwszej stacji biegnie po kolejną piłkę i powtarza sekwencje. Po zaliczeniu 5 stacji zatrzymujemy stoper, wynik wpisujemy do tabeli drużynowej. Liczy się suma czasów 8 najszybszych zawodników.