RAINBOW TEST – DRUŻYNA PRZEZ 3 MINUTY MUSI TRAFIĆ JAK NAJWIĘCEJ RZUTÓW. LICZY SIĘ TYLKO NASTĘPUJĄCE PRÓBY – PRAWA STRONA PRAWY DWUTAKT, LEWA STRONA LEWY DWUTAKT. PORUSZAMY SIĘ WEDŁUG PONIŻSZEGO SCHEMATU. DOKŁADY OPIS POD DIAGRAMAMI.

DRUŻYNA USTAWIONA JEST W DWÓCH RZĘDACH PO 4 ZAWODNIKÓW ZA LINIĄ KOŃCOWĄ. NA WYSOKOŚCI PRZERYWANEJ LINII PÓŁKOLA ZNAJDUJĘ SIĘ PACHOŁEK, KTÓRY NALEŻY OBIEC. PO OTRZYMANIU PODANIA AKCJĘ NALEŻY ZAKOŃCZYĆ PRAWIDŁOWO WYKONANYM DWUTAKTEM (PRAWA STRONA – PRAWY DWUTAKT, LEWA STRONA LEWY DWUTAKT). PIERWSZY ZAWODNIK (1) NIE POSIADA PIŁKI, PO STARCIE OBIEGA PACHOŁEK I OTRZYMUJE PODANIE OD KOLEGI (2) Z ZESPOŁU, PO KTÓRYM AUTOMATYCZNIE BEZ KOZŁA WYKONUJE DWUTAKT. PO SWOJEJ PRÓBIE ZBIERA PIŁKĘ (1) I PODAJE DO PIERWSZEJ OSOBY Z RZĘDU PO STRONIE, GDZIE ODDAŁ RZUT (IDZIE NA KONIEC RZĘDU DO KTÓREGO PODAŁ PIŁKĘ). ZAWODNIK (2) PO WYKONANIU PODANIA, W TYM SAMYM MOMENCIE STARTUJE I POWTARZA RUCH, KTÓRY WYKONAŁ ZAWODNIK (1).

Zadanie Nr 2 należy ćwiczyć już przynajmniej w parach by zgodnie z założeniami wykonać ćwiczenie.